Regulamin wydarzenia "Dziergamy i pomagamy"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania wydarzenia oraz warunki uczestnictwa w akcji.
2. Organizatorem wydarzenia jest SAS Jaworscy Spółka Komandytowa z siedzibą w Białej Podlaskiej, adres siedziby Sidorska 2k, 21-500 Biała Podlaska wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000087837 sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejenowy Lubliin - Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, NIP: 537-19-86-050 oraz REGON: 030237204, adres poczty elektronicznej: reklama@centrumsas.pl
3. Akcja trwa od 01.09.2023 r. do momentu przekazania darowizny na licytację.
4. Wydarzenie skierowane jest do osób fizycznych, będących konsumentami SAS Jaworscy Sp. Komandytowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późń. zm.).
5. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z zapisów niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
6. Poprzez przystąpienie do Akcji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

II. ZAKRES PROWADZONEJ AKCJI

1. Czas trwania akcji: od 01.09.2023 r. do momentu przekazania darowizny na licytację.
2. W akcji bierze udział sklep Dom Dekor z wyszczególnieniem działu pasmanteryjnego znającego się w Centrum Handlowym SAS

III. ZASADY WYDARZENIA

1. Wydarzenie "Dziergamy i pomagamy" ma na celu stworzenie pięknego krzesła DIY, które zostanie przekazane na licytację, a zebrane środki zostaną przekazane na szczytny cel, jakim jest zbiórka na wsparcie rodziny Łukasza Tymickiego poprzez stronę https://pomagam.pl/6h3ekr
2. Każda osoba zainteresowana może wziąć udział w Akcji, korzystając z dostępnych w Pasmanterii włóczek i szydełek oraz przekazując odrobinę siebie poprzez dodzierganie łatki do krzesełka
3. Uczestnicy mogą przekazać swoją kreatywność i umiejętności rękodzielnicze szyjąc i łącząc łatki z pozostałymi, tworząc unikalne krzesło DIY
4. Krzesło stworzone w wyniku Akcji zostanie przekazane na licytację, gdzie wszyscy zainteresowani będą mogli brać udział w zakupie, a zebrane fundusze zostaną przekazane na cel charytatywny.
5. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych niezależnie od wieku, płci czy doświadczenia w szydełkowaniu i rękodziele.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator SAS Jaworscy Sp. Komandytowa, ul. Sidorska 2k, 21-500 Biała Podlaska zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym momencie zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu.
2. Organizator może dodatkowo poinformować Uczestników o dokonanych zmianach w Regulaminie na stronie internetowej www.centrumsas.pl
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2023 r.
4. Firma SAS Jaworscy nie jest organizatorem licytacji / zbiórki, a jedynie przekazuje krzesełko DIY jako darowiznę.