Regulamin akcji Wyskocz z Karuzeli do SASa

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania promocji oraz warunki uczestnictwa w akcji, w tym reguły udzielania promocji.
2. Organizatorem akcji jest SAS Jaworscy Spółka Komandytowa z siedzibą w Białej Podlaskiej, adres siedziby: Sidorska 2k, 21-500 Biała Podlaska wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000087837 sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, NIP: 537-19-86-050 oraz REGON: 030237204, adres poczty elektronicznej: reklama@centrumsas.pl
3. Oferta ograniczona jest czasowo i trwa w okresie od 13.09.2023 r. do 31.10.2023 r. 
4. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, będących konsumentami SAS Jaworscy Sp. Komandytowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.
5. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z zapisów niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
6. Poprzez przystąpienie do promocji Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

II. ZAKRES PROWADZONEJ PROMOCJI

1. Czas trwania promocji od 13.09.2023 r. do 31.10.2023 r.
2. W akcji biorą udział następujące punkty handlowe: Meblowy Kąt, Zielony Dom, Galeria Światła, RTV SAS AGD, Majster, Dom Dekor, Coś Na Rzeczy, Dotyk Natury znajdujące się w Centrum Handlowym SAS, Zielony Ogród i Warsztat przy ul. Sidorskiej 2k oraz sklep Zielony Ogród mieszczący się przy ulicy Brzeskiej 134a i Janowska 11 - Showroom Wnętrzarski przy ul. Janowskiej 11.
3. Promocja dotyczy wszystkich produktów dostępnych w sklepach wymienionych w ww. punkcie.

III. ZASADY PROMOCJI

1. Promocja prowadzona jest na zasadach sprzedaży premiowej i dotyczy zakupu produktów wyłącznie w sklepach: Meblowy Kąt, Zielony Dom, Galeria Światła, RTV SAS AGD, Majster, Dom Dekor, Coś na rzeczy, Dotyk Natury znajdujące się w Centrum Handlowym SAS, Zielony Ogród i Warsztat przy ul. Sidorskiej 2k oraz sklep Zielony Ogród mieszący się przy ulicy Brzeskiej 134a i Janowska 11 - Showroom wnętrzarski przy ul. Janowskiej 11.
Główną nagrodą promocji jest możliwość dokonania zakupu z rabatem -10% produktów znajdujących się w ofercie punktów handlowych biorących udział w akcji.
2. W akcji może uczestniczyć osoba, która okaże paragon, który został wydany w sklepach przy ul. Sportowej w Białej Podlaskiej i dokona udziału w promocji poprzez zakup dowolnej rzeczy w którymś z ww. punktów handlowych. Po okazaniu paragonu ze sklepów przy ul. Sportowej w Białej Podlaskiej osobie przysługuje -10% na zakupy w sklepach SAS (ww.)
3. Uczestnikowi promocji przysługują wszelkie prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów, w tym m.in. z rękojmi, jak również gwarancji udzielonych przez producentów na wszystkie produkty nabyte w ramach promocji.
4. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi za wyjątkiem programu lojalnościowego SAS

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizator SAS Jaworscy Spółka Komandytowa ul. Sidorska 2k, 21-500 Biała Podlaska zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu.
2. Organizator może dodatkowo poinformować Uczestników o dokonanych zmianach w regulaminie na stronie internetowej www.centrumsas.pl
3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 13.09.2023 r.